„Fräiske Soang“ – fräisk Muziek-Projekt bruukt Stöän

image_printFür längere Texte empfehle ich vorherigen Ausdruck

Dieser Text wurde auch bereits in deutscher Sprache veröffentlicht. Hier finden sich die Versionen aufr Saterfriesisch/Seeltersk, Oostfreeske Taal und Niederländisch.

Saterfriesisch/Seeltersk

Een biesunder Projekt häd sik dät aastfräiske Muziek-Duo „jank frison“ fóarnúmen: an t Eende fon t Meertmound skäl ju CD „Fräiske Soang“ apnúmen wuden. Alle Läide ap dusse CD häbe näie Täkste ap Seeltersk, Oold-Fräisk of Aastfräiske (platdüütske) Toal.

Die Kop fon dät Duo, die aastfräiske Spíelmon un Skrieuwer Stefan Carl em Huisken uut Norden is al siet Jíere iennúmen fon ju fräiske Seke. Do in Aast-Fräislound fóar moor as twintig Jíere dät Friesische Forum e.V. stifted wuud as een Búund foar die Fräiske Bigeer, wier hie deer al mee bie. Ju Aastfräiske (platdüütske) Toal häd hie uut sik säärm leerd, dan hie is nit mäd dusse Toal apkemen. Siet two Jíere skrieuwt hie ok Täksten ap Seeltersk. Bie sien eerste Läid kuud him Gretchen Grosser (†) – ju wier een groot Stöänpeel fon dät Seeltersk – noch hälpe. Die Täkst häd hier goud gefalen, skreeuw ju him.

In de Mande mäd Heike Büsing uut Jade, die ferskiedene Dudelzakke bispíelt, häd em Huisken (hie sjungt un bispíelt Gitarre, Akkordeon, Oboe un Bombarde) as Duo „jank frison“ al monigemoale Muziek moaket bie do Fräizendrepen ap Pingsttäisdai bie Upstalsboom in Auerk/Aastfräislound. Deer, bie Upstalsboom, koom ju Fóarstalenge ap, ook näie Läide in ju oolde Aastfräiske Toal tou skrieuwe, ju in Aastfräislound al loange uutstßuurven is. Man dusse Toal líeuwet noch dälig as dät Seeltersk.

Dut apate Projekt bruukt drieuwend Stöän. Biesunders mout deer noch Kaptoal tou kume um dät Studio un dät Moakje fon ju CD tou bitoalje. Wäl ap een of uur Wieze hälpe wol kon sik mäldje bie Stefan Carl em Huisken, Tel. +49-4931-972537, E-Mail info@emhuisken.de. Moor ougrúundje uur dät Projekt „Fräiske Soang“, dät Duo „jank frison“ un Stefan Carl em Huisken konne jie unner www.jank-frison.de un www.emhuisken.de. Wäl aaltied dät Näiste wíete wil uur dät Projekt, kon sik ap alle bee Internät-Siede foar ju E-Post anmäldje.

Diesälge Täkst ap Düütsk.

Oostfreeske Taal

En bisünner Projekt hett sük dat Musik-Duo „jank frison“ vörnomen: an’t Enn van Määrt sall de CD „Fräiske Soang“ upnomen worden. All Leder up disse CD hebben neeie Texten up Seeltersk/Saterfreesk, Old-Freesk of Oostfreeske Taal.

De Kopp van dat Duo, de oostfreeske Musikant un Schriever Stefan Carl em Huisken ut Nörden steiht al siet Jahren för de Freeske Saak in. Do vör mehr as twintig Jahren in Oostfreesland das Friesische Forum e.V. upsett wurr as en Bund för Freeske Belangen weer he daar al bie. De Oostfreeske Taal hett he sük sülvst biebrocht; he is neet mit disse Taal upwussen. Siet twee Jahren schrievt he ok Teksten up Saterfreesk. Bie sien eerste Leed kun hum Gretchen Grosser (†) – een grote Stöhnpaal van dat Seeltersk – noch helpen. De Tekst hett hör heel good gefallen, as se hum schreev.

Tosamen mit Heike Büsing ut Jade, de verscheden Dudelsacken speelt, hett em Huisken (he singt und speelt Gitarre, Akkordeon, Oboe und Bombarde) as Duo „jank frison“ al mennigmaal Muisk maakt bi de Fresendrapen up Dingsdag na Pingsten bi de Upstalsboom in Auerk. Daar, bi de Upstalsboom, kweem de Idee up, ok Leeder in de olle Oost-Freeske Taal to maken, de in Oostfreesland nu al lang verswunnen is. Man disse Taal leevt ok vandaag nog – as Sater-Freesk of Seeltersk.

Dit besünner Projekt bruukt dringend Stöhn. Vörall mutt daar nog Geld bi komen, um dat Studio un dat Maken van de CD to betahlen.Well up een of anner Aart helpen will, kan sük mellen bi Stefan Carl em Huisken, Tel. +49-4931-972537, E-Mail info@emhuisken.de. Mehr over dat Projekt „Fräiske Soang“, dat Duo „jank frsion“ un Stefan Carl em Huisken is to finnen unner www.jank-frison.de un www.emhuisken.de. Well alltied dat Neeiste over dat Projekt weten will, kann sik up beide Nettsieden för de E-Post anmelden.

Desülvige Tekst up Düütsk.

Nederlands

Het Oost-Friese muziekduo „jank frison“ heeft een bijzonder project op zich genomen: De CD „Fräiske Soang“ wordt eind maart opgenomen. Alle nummers op deze CD hebben teksten in Seeltersk (Sater-Fries), Oudfries of Oostfreeske Taal (Oost-Fries Nederduits).

Het hoofd van het duo, de Oost-Friese muzikant en auteur Stefan Carl em Huisken uit Norden, pleit al jaren voor de Friese zaak. Toen het Friesische Forum e.V. meer dan 20 jaar geleden in Oost-Friesland werd opgericht als een soort vereniging voor Friese belangen, was hij er al bij betrokken. Hij leerde op zichzelf de Oostfreeske Taal (Oost-Fries Nederduits), want hij groeide niet met deze taal op. Sinds twee jaar schrijft hij ook teksten in het Sater-Fries. Voor zijn eerste liedje kon Gretchen Grosser (†) – een groot voorstander van het Sater-Fries – hem nog helpen. Ze hield van de tekst, zoals ze hem schreef.

Samen met Heike Büsing uit Jade, die verschillende doedelzakken speelt, heeft em Huisken (hij zingt en speelt gitaar, accordeon, hobo en bombarde) met het duo „jank frison“ vaak muziek bijgedragen aan de Friese bijeenkomsten op pinksterdinsdag bij de Upstalsboom in Aurich/Oostfriesland. Daar, bij de Upstalboom, werd het idee geboren om nieuwe liedjes te schrijven in de oude Oost-Friese taal, die in Oostfriesland al lang uitgestorven is. Maar die taal leeft nog steeds, als Sater-Fries.

Dit speciale project heeft dringend steun nodig. Vooral moet er nog wat geld bij komen om de studio en de productie van de CD te betalen. Wie op een of andere manier wil helpen kan contact opnemen met Stefan Carl em Huisken, Tel. +49-4931-972537, E-Mail info@emhuisken.de. Meer over het project „Fräiske Soang“, het duo „jank frison“ en Stefan Carl em Huisken is te vinden op www.jank-frison.de en www.emhuisken.de. Wie er op de hoogte wil blijven van het project, kan zich abonneren op de E-Post op beide websites.

Dezelfde tekst op Duits.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden .